Up next


اغنية ميجانا كما لم تسمعها من قبل مع فيديو رائع DJ mi gna

97 Views
admin
0
Published on 11 Sep 2018 / In Comedy

Anes.shaban/ snapchat
Anes.Shaban/instagram

Show more
0 Comments sort Sort by

Thương Giao
Thương Giao 28-9-2016

anh ấy rất hài hước

   0    0
Tiên Nguyệt
Tiên Nguyệt 25-10-2015

I will be there on the spot.

   0    0
Lê Bích
Lê Bích 19-3-2015

Poor you/me/him/her!–Tội nghiệp cho bạn/tôi/anh ấy/cô ấy.

   0    0
Thạch Hường
Thạch Hường 10-1-2017

お帰りなさい

   0    0
Việt Việt
Việt Việt 1-12-2017

Mind how you go– Đi cẩn thận nhé.

   0    0
Trầm Nhi
Trầm Nhi 8-5-2015

If you want a decent wine in a restaurant , you to have to pay through the nose for it.

   0    0
Hiếu Sương
Hiếu Sương 28-4-2016

Go ahead–Cứ làm những gì cậu muốn đi.

   0    0
Hoàng Nữ
Hoàng Nữ 11-6-2017

どうぞ

   0    0
Mỹ Ðường
Mỹ Ðường 12-2-2016

残念です

   0    0
Nhan Vũ
Nhan Vũ 13-12-2016

Watch/mind your steps–Đi đứng cẩn thận nhé.

   0    0

Up next