Up next


الشاعر ياسر الشطيطاوي بمهرجان كربلاء الخلود الاول

217 Views
admin
0
Published on 12 Sep 2018 / In Music

Show more
0 Comments sort Sort by

Trâm Hằng
Trâm Hằng 20-6-2017

No, not a bit.– Không có gì.

   0    0
Mộng Trinh
Mộng Trinh 9-1-2015

You’d better stop dawdling– Tốt hơn là bạn không nên la cà.

   0    0
Diệu Thiện
Diệu Thiện 23-12-2015

You’d better stop dawdling– Tốt hơn là bạn không nên la cà.

   0    0
Lê Ngọc
Lê Ngọc 9-1-2016

Say cheese!Cười lên nào. Stop living in the past– Đừng nên sống trong quá khứ.

   0    0
Ðinh Kiều
Ðinh Kiều 17-12-2016

They ignore people who jumps the traffic lights.

   0    0
Hiểu Hảo
Hiểu Hảo 14-9-2015

I have to work at two jobs to make ends meet.

   0    0
Diệu Xuân
Diệu Xuân 21-8-2016

Men like to take things to pieces and putthem together.

   0    0
Vân Nhân
Vân Nhân 19-10-2017

I’m the man of my word. – Tôi là người giữ lời hứa

   0    0
Như Hoài
Như Hoài 10-11-2017

True friends always stand by you when you’re down andout.

   0    0
Hương Bích
Hương Bích 28-3-2017

We fought tooth and claw to retain our share of business.

   0    0

Up next