Up next


بث

56 Views
admin
0
Published on 15 Mar 2019 / In Film & Animation

Show more
0 Comments sort Sort by

Vân Nhân
Vân Nhân 15-8-2016

That’s all right! – Không sao đâu.

   0    0
Kim Thuần
Kim Thuần 1-6-2017

調 子 はどうですか

   0    0
Cẩm Vy
Cẩm Vy 14-3-2015

No one will fly off the handle for no reason.

   0    0
Phượng Xuân
Phượng Xuân 29-12-2015

ごちそうさまでした

   0    0
Hạc Ðài
Hạc Ðài 20-6-2016

How does that sound to you?– Bạn thấy việc đó thế nào?

   0    0
Uyên Diệp
Uyên Diệp 4-2-2017

先生、入ってもいいですか

   0    0
Đan Ty
Đan Ty 11-10-2016

休憩しましょう

   0    0
Hạnh Phúc
Hạnh Phúc 5-10-2017

Not at all.– Không một chút nào.

   0    0
Cẩm Vũ
Cẩm Vũ 2-5-2015

きれいですね

   0    0
Phước Vọng
Phước Vọng 6-3-2017

いろいろ おせわになりました。

   0    0

Up next