Up next


سديت بابي وكلت - ماعندي اي صاحب ????????اوف هاي قويه تره // حكيم الفريجي

1127 Views
admin
0
Published on 23 Sep 2018 / In Film & Animation

الشاعر حكيم سالم الفريجي حكيم الفريجي هيل وليل رائد ابو فتيان دجله 2019 2018 جديد شعر *الـــي يشتـــ...

Show more
0 Comments sort Sort by

Ly Thiên
Ly Thiên 13-11-2017

I’m worried my members in this page may be getting cold feet about the university entrance exam. Therefore, I will try my best to help them overcome this severe exam.

   0    0
Họa Di
Họa Di 3-5-2017

Beggars can’t be choosers!– Được voi đòi tiên.

   0    0
Như Vân
Như Vân 20-4-2017

Only allowing half an hour to get from the station to the airport is cutting it fine, isn’t it?

   0    0
Việt Quyên
Việt Quyên 25-6-2016

I’m glad that they see eye to eye on the matter of the conference location.

   0    0
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn 28-4-2015

vào đây mà xem nhé, thật tuyệt vời

   0    0
Loan Hiệp
Loan Hiệp 8-11-2017

どう致しまして

   0    0
Yên Ðài
Yên Ðài 28-9-2017

I will have a big exam tomorrow so I’ll be burning the midnight oil tonight.

   0    0
Vân Khanh
Vân Khanh 6-7-2015

It’s just money down the drain.

   0    0
Hiểu Quế
Hiểu Quế 22-4-2016

It’s no use– Đồ vô dụng.

   0    0
Bạch Nhàn
Bạch Nhàn 10-7-2017

I’m the man of my word. – Tôi là người giữ lời hứa

   0    0

Up next