Up next


algérien comedie (Haja Zaza) entv dz 2010

105 Views
admin
0
Published on 12 Sep 2018 / In Entertainment

فكاهة جزائرية 2010

Show more
0 Comments sort Sort by

Trầm Trâm
Trầm Trâm 14-10-2016

冗談でしょう

   0    0
Hương Thêu
Hương Thêu 22-12-2016

Excuse me a minute! – Cho tôi xin phép một chút!

   0    0
Ban Loan
Ban Loan 15-9-2015

May I? – Tôi vào (làm một cái gì đó) được chứ?

   0    0
Thảo Mỹ
Thảo Mỹ 24-7-2015

はじめましょう

   0    0
Thu Di
Thu Di 12-5-2016

I dropped a brick when talking with my best friend, and now she doesn’t want to talk to me.

   0    0
Từ Hải
Từ Hải 5-9-2016

Bob’s old drinking buddies complained that he was no fun when he went on the wagon

   0    0
Phụng San
Phụng San 28-9-2017

Oh my goodness! – Ôi lạy chúa tôi!

   0    0
Chi Nhã
Chi Nhã 6-5-2015

いいえ、わかりません

   0    0
Khánh Sinh
Khánh Sinh 26-4-2016

どうしましたか?

   0    0
Thư Bình
Thư Bình 7-12-2015

Men like to take things to pieces and putthem together.

   0    0

Up next